VARAUSEHDOT

Haapaniemen Matkailu Oy noudattaa tarjoamiensa palvelujen varaamisessa ja varattujen palvelujen peruuttamisessa näitä ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut Haapaniemen Matkailu Oy:lle näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa sovittuun eräpäivään mennessä. Varaajan tulee olla täysivaltainen.

VARAUS- JA MAKSUEHDOT

Asiakkaalle lähetetään lasku, jollavaraus vahvistetaan. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 5 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku on maksettava SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun eräpäivään mennessä, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.

Ennakkomaksun suuruus on tilatun palvelun minimilaskutushinta.

Loppusuoritus maksetaan viimeistään 28 vrk ennen tilatun palvelun alkamishetkeä. Mikäli varauksen alkuun on vähemmän kuin 28 vuorokautta, varauksesta muodostuu vain loppulasku, joka erääntyy 1-7vrk sisällä varauksen teosta.

Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (sähköposti tai kirje) Haapaniemen Matkailulle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan.

Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksun suuruinen summa. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen tilatun palvelun alkamishetkeä, veloitetaan varauksen kokonaishinta.

Äkillisen sairauden tai perheessä tapahtuvan kuolemantapauksen tai muun matkaa estävän poikkeustilanteen varalta asiakkaan tulee varmistaa, että omat matka- ja tapaturmavakuutukset kattavat varauksen kulut, mikäli tapahtunut johtaa tarpeeseen peruuttaa varaus. Peruutuksesta tulee ilmoittaa välittömästi Haapaniemen Matkailu Oy:lle. Haapaniemen Matkailu Oy noudattaa myös näissä tapauksissa yllä olevia varausehtoja.

HAAPANIEMEN MATKAILU OY:N OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, tai Haapaniemen Matkailusta riipumaton este (esim. palo- tai vesivahinko), Haapaniemen Matkailu Oy voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada suorittamansa maksu kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta. Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

OLESKELU MAJOITUSKOHTEESSA HAAPANIEMESSÄ

Majoituskohde Haapaniemessä on asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 16 alkaen. Lähtöpäivänä luovutus on klo 12.00, ellei erillisesti ole muuten sovittu. Majoituskohteen hintaan sisältyvät vuodevaatteet (tyynyt ja peitot), perusastiasto, vesi ja sähkö sekä wc-paperi (aloituspakkaukset), siivousvälineet ja -aineet.

Mikäli majoituskohteen hintaan ei sisälly tai asiakas ei ole ennakkoon varannut liinavaatteita ja pyyhkeitä ja/tai lähtösiivousta, tuo hän liinavaatteet ja pyyhkeet mukanaan sekä vastaa majoituskohteen siivouksesta vuokra-aikana ja sen päättyessä.

Mikäli vuokrausajan päättyessä ei siivousta ole suoritettu asianmukaisesti, on majoituskohteen omistajalla tai -hoitajalla oikeus periä siivousmaksu kaksinkertaisena. Vaikka lähtösiivous olisikin tilattu tai se kuuluisi hintaan, edellytetään asiakkaan luovuttavan majoituskohteen normaalin asumisen jäljiltä, eli huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä, roskat vietynä sekä likaiset astiat tiskikoneessa. Haapaniemen Matkailu Oy ei vastaa huoneistossa säilytettävistä tai sinne jätetyistä asiakkaan tavaroista.

Tupakointi on ehdottomasti kielletty majoituskohteissa! Mikäli majoituskohteessa on tupakoitu, veloitamme puhdistuskulut (min. 150€). Haapaniemen Matkailu Oy ei vastaa luvattomasta tupakoinnista tai eläinpölystä asiakkaalle aiheutuneista allergiaoireista tai muista ongelmista. Majoituskohteen kohdekuvauksessa mainittu lemmikkieläinkielto ei takaa sitä, että kohde soveltuu allergisille.

Kylpytynnyrin käytöstä ja sijoituksesta on sovittava etukäteen. Vain Haapaniemen Matkailun Oy:n kylpytynnyreiden käyttö majoituskohteissa on sallittua.

Teltan, asuntoauton ja -vaunun käyttö lomahuoneiston tontilla ilman erillistä lupaa on kielletty.

VAHINGOT

Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-ajan aikana majoituskohteelle tai sen irtaimistolle tahallisesti tai tahattomasti aiheutuneet vahingot. Aiheutuneesta vahingosta on ilmoitettava välittömästi Haapaniemen Matkailu Oy:lle.

HÄIRIÖSTÄ TAI VAARATILANTEESTA JOHTUVA VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN

Mikäli asiakas ei majoituskohteen omistajan tai tämän edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurihuoneissa tai -kiinteistössä oleville, on majoituskohteen omistajalla tai tämän edustajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Edellä kerrotuista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan asiakkaalta eikä vuokraa palauteta.

HENKILÖMÄÄRÄ

Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä majoituskohteen henkilömääräksi on ilmoitettu (kts. kohdekuvaus).

LEMMIKIT

Lemmikin saa tuoda vain majoituskohteeseen tai huoneeseen, jossa lemmikit ovat sallittuja. Lemmikkieläinten mukanaolosta tulee ilmoittaa varausta tehtäessä. Asiakas on velvollinen korjaamaan lemmikin jätökset pihaympäristöstä ja korvaamaan mahdolliset lemmikin

majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamat vahingot. Mahdollisista vahingoista on ilmoitettava välittömästi Haapaniemen Matkailu Oy:lle.

HUOMAUTUKSET

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua suoraan Haapaniemen Matkailu Oy:lle. Mikäli huomautuksen kohteena olevaan asiaan ei tule tyydyttävää ratkaisua majoituskohteen vuokrausaikana, tulee huomautus lähettää kirjallisena Haapaniemen Matkailu Oy:lle ennen majoitusvarauksen päättymistä.

Haapaniemen Matkailu Oy ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista, hyönteisistä, pieneläimistä, odottamattomista säänvaihteluista, poikkeusoloista, rakennustöistä tai tapahtumista naapuritonteilla, tai kolmannen osapuolen aiheuttamista ongelmista (esim. katkokset vesi-, sähkö- tai tv-verkossa) asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Joissakin majoituskohteissa on asiakkaalle maksuton Internet-yhteys. Internet-yhteyksissä mahdollisesti esiintyvät häiriöt tulee ilmoittaa välittömästi kohteenhoitajalle sekä Haapaniemen Matkailulle ja ne pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Haapaniemen Matkailu Oy ei myönnä hyvityksiä majoitushinnasta mahdollisten Internet-yhteydessä esiintyvien häiriöiden tai toimimattomuuden perusteella.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, asiakas voi viedä asian Kuluttajariitalautakuntaan. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Haapaniemen Matkailu Oy ei vastaa näiden ehtojen julkaisemisen jälkeen ilmaantuneista, Haapaniemen Matkailu Oy:stä riippumattomista muutoksista.